Tips om mensen met laaggeletterdheid te helpen

Tips om mensen met laaggeletterdheid te helpen

De definitie van digitale laaggeletterdheid is een beetje dubbelzinnig, omdat de term een breed scala aan situaties en individuen kan omvatten. Sommige mensen herkennen zichzelf misschien niet eens als laaggeletterd, terwijl anderen zich misschien niet bewust zijn van hun problemen. Iemand met autisme kan bijvoorbeeld moeite hebben met stijlfiguren en een volwassene met laaggeletterdheid kan problemen hebben met het begrijpen van emotionele taal. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de geletterdheid van laaggeletterden te verbeteren.

Volwassenen met laaggeletterdheid proberen vaak hun leeftijdsgenoten na te bootsen. Ze doen misschien alsof ze de krant lezen, maar besteden in feite al hun cognitieve middelen aan woordherkenning, terwijl ze weinig tijd besteden aan het interpreteren van wat ze hebben gelezen. Daardoor realiseren ze zich misschien niet dat de voorbeelden en verhalen in de krant echt toepasbaar zijn, of dat de informatie die ze lezen is afgestemd op hun eigen situatie. Volwassenen met laaggeletterdheid ontwikkelen echter vaak coping-mechanismen en leren leven met hun moeilijkheden.

Een dergelijke strategie omvat het vertellen van verhalen. Verhalen helpen deelnemers een emotionele en persoonlijke band met de verteller op te bouwen. Ze kunnen zich inleven in het verhaal en de stem van de verteller wordt een krachtig instrument om het gevoel van verbondenheid en gemeenschap onder laaggeletterden te stimuleren. Een verteller kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring of een familieband gebruiken om de deelnemers zich gewaardeerd en gerespecteerd te laten voelen. Door storytelling in te zetten in een gesprek krijgen de deelnemers de kans om vrij en eerlijk over zichzelf en hun levenservaringen te praten.

Voor meer informatie klik je hier: https://hetsen-visschers.nl/