^Terug naar boven
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Via een legging van de kaarten wordt er gekeken waar U momenteel staat in Uw leven, welke blokkades er nog zijn uit het verleden en welke keuzes U hebt voor de toekomst.
Het doel van de tarot is ook niet zozeer het voorspellen van de toekomst, maar vooral om inzicht te krijgen in onze eigen, vaak ingewikkelde levenspatronen.
Via de Tarotkaarten trachten wij een spiritueel proces op gang te brengen en je te helpen je eigen wijsheid naar boven te laten komen. Via de kaarten trachten wij je inzicht te verschaffen over je eigen en andermans handelen.

Heb je een vraagje ?

uw email adres:
uw uitleg:

Copyright © 2013. Erik van Gorp Rights Reserved.


Facebook youtube